Hej alla midsommarfirare!

 

 

Hålta ligger utmed väg 168 mot Marstrand kring 12 km från Kungälv.

Vi har skyltar vid vägen.

Vi har en stor parkering på vår fotbollsplan men rekomenderar att så många som möjligt väljer att parkera vid Hålta skola eller kyrka eftersom det kan vara besvärligt i trängseln att både ta sig till och ifrån idrottsplatsen på de små igenkorkade vägarna.

Är det dessutom blött finns ändå större anledning att undvika fotbollsplanen.

Parkerar du vid Hålta skola eller kyrka finns en skyltad gångväg till idrottsplatsen som tar kring tio minuter att gå. På kartan ovan ser du sträckningen utmärkt i orange färg.